Lūgšanas spēks.

Burvju vārdi vienmēr bijuši visvisādu maģisko zinātņu, kā arī dažādu dzīves sfēru neatņemama sastāvdaļa, kas tā vai citādi saistīta ar slepenām zinībām. Burvju vārdi un ar tiem saistītie rituāli stabili ienākuši mūsdienu literatūrā, kinematogrāfijā, bet dažiem cilvēkiem – arī ikdienā. Tomēr daudzi neiedomājas, kas tad ir ikviena lūguma pamatā un kāpēc tam ir atvēlēta tik cienījama loma ezotēriskajās zinātnēs.

 

SKAŅU GŪSTĀ

Kopš tā laika, kad zinātne ieņēmusi galveno stāvokli praktiski visās mūsdienu dzīves sfērās, daudzas sirds dziļumos slēptākās zināšanas, ko svētā cieņā turēja mūsu vectēvi un vecvectēvi, tika nežēlīgi apsmietas. tas viss, kas neietilpa šaurajos racionālās zinātnes noteiktajos rāmjos, tika pasludināts par māņticību un šarlatānu intrigām. tomēr, kā izrādījies, slepenās zinātnes nepavisam netaisās atdot savas pozīcijas, vēl vairāk, dažas slēptākās zinības apbrīnojamā veidā harmonizē ar zinātnieku izstrādāto pasaules ainu.

Burvju vārdu sastādīšanas māka un to izrunāšana šajā ziņā bijis izņēmums, un mūslaiku fizika un psiholoģija var bez grūtībām atrast izskaidrojumu tām slepenajām ziņām, kuras kādreiz tika nodotas no mutes mutē, no skolotāja skolniekam.

Kas tad ir burvju vārdi no okultisma viedokļa? Pirmām kārtām tie ir vārdi, ko  mags izrunā noteiktā secībā un kuriem ir kaut kāda slepena jēga, pie tam burvju vārdu mērķis ir iedarboties uz kādu vai kaut ko. Pats par sevi izteiktais karstais lūgums nav pietiekams līdzeklis, lai sasniegtu mērķi, tas drīzāk veicina maga gribasspēka pastiprināšanu fiziskā, materiālā līmenī, ar to pašu palielinot viņa iespējas panākt iecerētās operācijas veiksmīgu iznākumu. Tāpēc vienkārša to vai citu burvju vārdu izrunāšana diez vai panāks iecerētā īstenošanu.

Cita slepeno zinātņu šīs nodaļas ne mazāk svarīga īpatnība, ko atzīmē praktiski visi ezotēriķi, – karstais lūgums obligāti jāizrunā tajā valodā, kurā tas sākotnēji radies. Piemēram, daudzi slāvu burvju vārdi atgādina kādu vēstījumu ar pabeigtu sižetu un daudziem jo daudziem pasaku un mistiskiem tēliem un personāžiem; indiešu burvju vārdi ir kā bezjēdzīgu patskaņu un līdzskaņu salikums, pie tam tieši to pareizam salikumam piedēvē maģisko spēku; senebreju burvju vārdi tiek veidoti uz kabalistisko izskaitļojuma pamata.
Lūk, kāpēc krievu burves arsenālā dažkārt sastopami atsevišķi burvju vārdi ivritā vai turku valodā, bet, teiksim, franču mags nereti buršanas ceremoniju laikā izrunā latīņu vai haldiešu frāzes.

Kā tad var izskaidrot šīs pirmajā acu uzmetienā dīvainās paražas un priekšstatus no mūsdienu zinātnes viedokļa? Ja apskatām jebkuru burvju vārdu no fizikas pozīcijām, tad tas sastāvēs no diviem komponentiem: skaņas (izrunājamie vārdi) un informācijas (šo vārdu jēgas). To, ka skaņa ar īpaši izraudzītu frekvenci var iedarboties uz cilvēku visnegaidītākajā veidā, šodien zina katrs.

Visas pasaules avīzes pāršalcis gadījums, kad angļu fiziķa Roberta Vuda konstruētā īpaši zema tembra speciālā orgāna skaņas teātra specefektu radīšanai izsauca paniku un nepamatotas bailes visiem, kas tajā brīdī atradās skatītāju zālē. Var minēt simtiem šādu piemēru, kad infraskaņa iedarbojas uz cilvēka psihi. Starp citu, tieši šī masu manipulācijas dēļ, izmantojot īpaši zemas frekvences, jaudīgos infraskaņas ģeneratorus starptautiskās konvencijas ierindojušas pie aizliegtajiem ieroču veidiem.

Tomēr ne tikai īpaši zemā, bet arī ar cilvēka ausi uztveramā diapazonā ir atsevišķas skaņas, kuru kombinācija ir spējīga izraisīt tikpat spēcīgu iedarbību uz cilvēka psihi kā infraskaņa. To zināja visi senatnes magi, kas izstrādāja speciālus slepenus alfabētus, paredzētus tikai un vienīgi burvju vārdu radīšanai. Kā piemēru var minēt seno skandināvu rūnu alfabētu futarku. Tas sastāvēja no senākajām un jaunākajām rūnām, pie tam tieši jaunākās rūnas dēvēja par “dzīvajām skaņām”. Pārējos alfabēta burtus skandināvu burvji uzskatīja par nedzīviem, tas ir, par tādiem, kam nav dzīva, maģiska spēka. No šī viedokļa burvju vārdi ir stingri noteikta dzīvo skaņu secība, starp kurām intervāli piepildīti ar citām, nedzīvajām skaņām. Iespējams, ka tieši tā tika radīti visu kultūras un ezotērisko pasaules tradīciju svētie rituālie teksti, pie tam, visdrīzāk, mags tieši tā dabūja meklēto skaņu kombināciju nevis savu garīgo vingrinājumu rezultātā.

Nevar nepieminēt arī apvārdošanas un karsto lūgšanas vārdu psiholoģisko aspektu. Ir zināms, ka jebkurš teksts bez pamatjēgas noslogojuma var nest arī papildu, šifrētu slodzi, ko uztveram zemapziņas līmenī un kas mudina cilvēku izdarīt noteiktas darbības.

Šādu tekstu radīšanas mākslu zinātne sauc par neirolingvistiku programmēšanu vai Eriksona hipnozi, šīs metodes autora psihologa Miltona Eriksona vārdā. Tomēr taisnības labad jāsaka, ka tādas tehnikas eksistē jau ne vienu simtu gadu vien, pie tam tās ar panākumiem izmantojuši kā burvji, tā arī veikli tirgoņi un čigāni. Tāpēc nav izslēgts, ka burvju vārdi ir savdabīgs instruments pašieprogrammēšanai, kā arī, lai panāktu izmainītu apziņas stāvokli: izrunājot no loģikas viedokļa bezjēdzīgu tekstu ar informāciju, apvārdotājs zināmā veidā noskaņo savu psihi un uztveri, kas atvieglina manipulācijas ar smalkajām enerģētiskajām struktūrām un gala iznākumā veicina maģiskās operācijas mērķa sasniegšanu.

Kas tad notiek, kad mags izrunā burvju lūgšanu? Vēl pašā sākumā, pirms viņš domās iztēlojies iecerēto rezultātu, maga smadzenes un smalkie enerģētiskie ķermeņi rada noteiktas frekvences enerģētisko lauku, kas saskaņā ar fizikas likumiem stājas mijiedarbībā ar ārējo vidi, radot rezonansi. Burvju vārdu izrunāšanas brīdī mags izraisa vēl arī akustiskās svārstības, tādā veidā novedot līdz maksimumam savas idejas iedarbības spēku uz ārpasauli, kas gandrīz vienmēr, ja to dara pieredzējis okultists, dod vēlamo rezultātu.

Kā redzams, nekas noslēpumains un pārdabisks nenotiek, un magu darbības neiziet ārpus zinātnes rāmjiem.

 

IZDOMĀ BURVJU VĀRDUS PATS

Pašlaik ezotēriskās literatūras tirgus ir pārpildīts ar daudziem jo daudziem dažādiem burvju vārdu krājumiem jebkuram dzīves gadījumam. Droši vien katram, kas interesējas par mistiku, radies jautājums: no kurienes radušies visi šie pesteļi un apvārdošanas, jo pat tautas burvju vārdus kaut kad pirms vairākiem simtiem gadu radījuši nezināmi burvji?

Svētie un maģiskie teksti nepārtraukti veidojošies visas  cilvēku dzimumu vēstures laikā, turpina veidoties arī mūsdienās, tā ka katrs profesionāls mags paša radītām lūgšanām piedēvē tās nokrāsas un nianses, kas viņam vajadzīgas, lai sasniegtu iecerēto mērķi un vislabāk harmonizē arī viņa iekšējo garīgo būtību. Lūk, kāpēc daudzas solīdas burvju mācībgrāmatas iesaka labāk pašam savus sacerētus, kaut arī viduvējus burvju vārdus nevis pirmklasīgus svešus.

Ikviena slēptākā lūgšana ir katra individuāla lieta, tāpēc tās formu un pielietošanas paņēmienu nosaka tikai tas, kas to radījis. Maga radīta lūgšana ir savdabīgs viņa gaumes, paradumu, izglītības līmeņa un okultiskās sagatavotības atspoguļojums. Ārēji formai var būt bezgalīgi daudz variantu. Var radīt burvju vārdus dzejas formā, indiešu mantru formā vai arī prozaiska teksta formā. Tajos var iekļaut rindas no Svētajiem Rakstiem vai no literāriem daiļdarbiem, kam burvis piešķir īpašu nozīmi.
Starp citu, pazīstamais mags Agripa Kornēlijs piešķīra ļoti lielu nozīmi citātu izmantošanai no Evaņģēlija un psalmiem, veidojot slēptākās, karstākās lūgšanas un talismanus.  Savā “Okultisma filozofijā” viņš par šo tēmu iesaka sīkas rekomendācijas. Tā, radot burvju vārdus, lai novērstu briesmas, kas saistītas ar ūdeni, var minēt citātu no Bībeles par Noasa izglābšanos no grēku plūdiem, par Kristus staigāšanu pa ūdeni vai Izraēla dēlu ceļojumu pāri Sarkanajai jūrai. Lai uzvarētu pretinieku, izrunājot burvju vārdus, īsti vietā būs psalmi ar attiecīgu tekstu.

Burvju vārdu pielietošanas paņēmienu var izvēlēties saskaņā ar maga gaumi vai viņa priekšstatiem par pārdabisko. Kāds, piemēram, labāk pierakstīs sacerēto lūgšanu uz papīra vai pergamenta un pastāvīgi nēsās līdzi, otrs to iemācīsies no galvas un izrunās klusībā pie sevis grūtā brīdī. Var izveidot pat veselu rituālu, piemēram, nodziedāt karsto lūgšanu pusnaktī trīs ceļu krustojumā ar smaržvielu iedegšanu.

Sacerot burvju vārdus, vislielākā nozīme ir pirmajai frāzei. Šajā nolūkā jāapgūst jogu koncentrēšanās spēja uz problēmu un  prasme šim mērķim iedarbināt zemapziņu, kuras iespējas ir daudz pārākas par intelektuālās apziņas potenciālu. Šo tehniku apgūšanu nevar nosaukt pat ļoti sarežģītu, bez tam iegūtās iemaņas var izrādīties patiesi nenovērtējamas ikdienas jautājumu risināšanā.

Un tā, atbrīvojieties un pilnībā atslēdzoties no visām citām problēmām, nepieciešams pilnībā sakoncentrēties vēlamajam mērķim, kura sasniegšanai arī tiek radīti burvju vārdi. Vēlams ietvert uzmanības lokā visus šīs problēmas aspektus, rezultāta sasniegšanas ceļus, kā arī iespējamos šķēršļus un to novēršanas paņēmienus.
Vienlaikus tiek dota precīza un apzināta komanda zemapziņai radīt pirmo, pašu galveno lūgšanas frāzi. Tā kā zemapziņas darbu nav iespējams kontrolēt ar apziņas palīdzību, tad kādu brīdi pēc koncentrēšanās uz iedomāto mērķi jāpāriet pie tā dēvētās pasīvās meditācijas, pilnīgi atslēdzot visas domas, lai dotu jūsu zemapziņai iespēju mierīgi pastrādāt. Rezultātā radīsies pirmā lūgšanas frāze, pie tam nereti liekas, it kā tā atnākusi kaut kur no ārienes, pati par sevi, kaut gan īstenībā tā ir jūsu zemapziņas darbības produkts.

Šī pirmā daļa ilgst atkarībā no burvju vārdu sacerētāja sagatavotības līmeņa un viņa maģiskajām spējām no dažam minūtēm līdz vairākām stundām. Tagad, kad iegūta burvju vārdu pirmā frāze, var pāriet pie otrās daļas: izveidot pabeigtu tekstu. Tā izveidošanas paņēmienu pilnībā nosaka pats mags. Var atkal izmantot zemapziņas palīdzību, šo patiesi nenovērtējamo cilvēka palīgu, un ar to pašu metodi, kas tika izmantota, iegūstot pirmo frāzi, sacerēt visu tekstu. Šis paņēmiens, pēc dažu burvju vārdiem, ir vislabākais, bet nepavisam nav obligāti to izmantot. Var tāpat sacerēt atlikušo lūgšanas daļu saskaņā ar saviem priekšstatiem par to, kā jāizskatās īstiem burvju vārdiem.

Kad burvju vārdi būs gatavi, var sākt tos izmantot, realizēt iecerēto. Te nepieciešams atzīmēt kādu svarīgu īpatnību: starp lūgšanas tekstu, tā pielietošanas paņēmienu un iecerēto mērķi jābūt skaidram savstarpējam sakaram, citādi burvju vārdi vienkārši neiedarbosies vai arī rezultāts būs diezgan tāls no vēlamā. Svētais teksts var iedarboties uz ārpasauli tikai tādā gadījumā, ja pirms tā sacerēšanas bijis ievērojams garīgais maga darbs, radot nospraustā mērķa tēlu, un ievērojama enerģijas daudzuma uzkrāšanās tā sasniegšanai. Pretējā gadījumā maģiskās frāzes pārvērtīsies par tukša gaisa tricināšanu.

Pilnīgi iespējams, ka kādam var rasties kārdinājums izmantot paša sacerētos maģiskos tekstus, izdarot negatīvu, sliktu darbību. Saprotams, nevar aizliegt darīt ļaunumu, tomēr katram jāatceras, ka ar burvju vārdiem izsauktās enerģētisko struktūru svārstības un pēc tam radusies rezonanse iedarbosies ne tikai uz ārpasaules objektiem, bet arī uz pašu magu. Lūk, kāpēc mags, kas rada ļaunumu, agri vai vēlu to saņem atpakaļ, pie tam ne jau kaut kādu morāli tikumisku vai reliģisku baušļu veidā, bet saskaņā ar elementāriem fizikas likumiem, ko zina katrs skolnieks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: